درامای کوردی غوربەت
هه‌ڵقه‌: 19 کۆتای
بینین: 1089
هه‌ڵقه‌: 18
بینین: 637
هه‌ڵقه‌: 17
بینین: 606
هه‌ڵقه‌: 16
بینین: 851
هه‌ڵقه‌: 15
بینین: 499
هه‌ڵقه‌: 14
بینین: 352
هه‌ڵقه‌: 13
بینین: 1651
هه‌ڵقه‌: 12
بینین: 389
هه‌ڵقه‌: 11
بینین: 2398
هه‌ڵقه‌: 10
بینین: 534
هه‌ڵقه‌: 9
بینین: 2879
هه‌ڵقه‌: 8
بینین: 993
هه‌ڵقه‌: 7
بینین: 468
هه‌ڵقه‌: 6
بینین: 401
هه‌ڵقه‌: 5
بینین: 470
هه‌ڵقه‌: 4
بینین: 500
هه‌ڵقه‌: 3
بینین: 401
هه‌ڵقه‌: 2
بینین: 579
هه‌ڵقه‌: 1
بینین: 539
1
په‌ڕه‌یله‌ 1
ژماره‌ی بابه‌ت
  له‌سه‌رهێڵ:   16306
  کۆی سه‌ردان:   247804587
All Rights Reserved.